Paylaşımın tek adresi

güller burda açar
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 matematik sözlüğü

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
xezal
Admin
Admin
avatar

Kadın Mesaj Sayısı : 438
Yaş : 24
Nerden : beytüşşebap
Kayıt tarihi : 26/05/08

MesajKonu: matematik sözlüğü   C.tesi Mayıs 31, 2008 5:20 pm

A-

A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir...


A Kümesinden B nin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından olu-şan kümedir...
A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından her birini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır...
Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir...Açık Önerme: İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir...
Açıortay: Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ışındır...
Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir...
Aksiyom: Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir...
Alan: Bir yüzey parçasının ölçüsüdür... Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır...
Alt Küme: Bir kümenin elemanlarının sayısına göre birerli, ikişerli ya da daha fazla sayıda
gruplarla
oluşturduğu kümedir... Boş küme her kümenin alt kümesidir...
Analitik Düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlemdir...
Analitik Geometri: Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordinat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur...
Apsis: Koordinat düzleminde bir noktayı gösteren sıralı ikilinin birinci terimidir... (1,9) ikilisiyle gösterilen noktanın apsisi 1 dir...
Apsis Ekseni: Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir...
Ar: 100 metrekarelik arazi ölçü birimidir...
Arada Olma: Aynı doğru üzerinde farklı üç noktadan birisinin diğer ikisinin arasında olmasıdır...
Aralarında Asal Sayılar: En büyük ortak bölenleri 1 olan sayma sayılarıdır... 4 ile 15 aralarında asaldır...
Aritmetik: 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlemin tanımına temel olan tamsayılar kümesinin özellikleri kurulu matematik koludur...2.Hesaplama ve varsayım kurma biçimidir...
Aritmetik Orta: Sonlu bir sayı kümesi elemanları toplamının, bu elemanların sayısına bölümüyle ortaya çıkan sayıdır...
Asal Çarpanlara Ayırma: Bir sayma sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma-dır... 24 = 2 x 2 x 2 x 3 gibi...
Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıdır...
Aykırı Doğrular: Aynı düzlemde olmayan ve kesişmeyen doğrulardır...
Ayrık Kümeler: Ortak elemanları olmayan kümelerdir...
Ayrık Olay: Meydana gelişi başka bir olaya bağlı olmayan olaydır...
Ayrıt: Bir cismin iki yüzeyinin arakesitidir...
-B-
Bağıntı: Bir kartezyen çarpımın alt kümesidir...


Basit Kapalı Eğri
: Düzlemde herhangi bir noktadan bir kez geçmek üzere, çizime başlanılan noktada biten eğridir...
Bileşik Önerme: Birden fazla basit önermeden oluşan önermedir...
Binom: Dereceleri ya da değişkenleri farklı iki terimden oluşan polinomdur...
Bire Bir Eşleme: İki kümenin elemanları arasında, bir elemana karşı yalnız bir eleman alınarak yapılan eşlemedir...
Bire Bir Fonksiyon: Tanım kümesinin her bir elemanını yine kendisine eşleyen fonksiyondur...
Birleşim İşlemi: Kümelerin tüm elemanlarından oluşan kümelerin bulunmasıdır...
Birleşim Kümesi: Kümelerin tüm elemanlarının oluşturduğu kümedir...
Boş Küme: Hiçbir elemanı olmayan kümedir...
Boyut: Uzunluk, genişlik ve yükseklikten her biridir...
Bölen: Bir bölme işleminde bölünenin kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır...
Bölüm: Bölme işleminde bölünen içinde bölenin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır...
Bölünen: Bölme işleminde eşit kısımlara ayrılmak istenen sayıdır...
Bütünler Açılar:
Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıdır...Büyük Çember: Küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir...
Büyük Daire: Küre cismi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir...

-D-

Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük olan dar açıdır...


Dekametre: 10 metrelik uzunluk ölçü birimidir...
Dekar: 10 ar veya 1000 m2 lik arazi ölçü birimidir...
Denk Kümeler: Birebir eşlenebilen, eleman sayıları eşit olan kümelerdir...
Derece: Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir...
Dikdörtgen: Düzlemde üçü doğrusal olmayan A , B , C , D noktalarının birleşiminden elde edilen dörtgenin açıları dik ise [AB] , [BC] , [CD] , [DA] doğru parçalarının birleşim kümesidir...
Dikdörtgenler Prizması: Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşiminden oluşan kapalı bölgedir...
Dikdörtgensel Bölge: Dikdörtgen ile iç bölgesinin birleşim kümesidir...
Dikdörtgenler Prizması Cismi: Dikdörtgenler prizması ile içinin birleşimidir...
Dik Üçgen: Bir açısı dik olan üçgendir...
Doğal Sayı: N = {0,1,2,3,4,...} kümesinin elemanlarıdır...
Doğru Açı:
Ölçüsü 180° olan açıdır...

-E-

Eksilen: Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır...
Eleman: Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her biridir...
En Büyük Ortak Bölen: İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür...
En Küçük Ortak Kat: İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır...
Eş Üçgenler: Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir...
Eşit Kümeler: Aynı elemanlardan oluşan kümelerdir...
Evrensel Küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren kümedir...
Evrensel Niceleyici:
" ile gösterilir ve "her" ya da "bütün" diye okunur...

-F-
F Fonksiyonunun Değer Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, B kümesidir...


F Fonksiyonunun Görüntü Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, f(A) kümesidir...
F Fonksiyonunun Tanım Kümesi: A dan B ye f fonksiyonu verildiğinde, A kümesidir...
Faiz:Bankaya yatırılan paranın belirli bir süre sonunda getirdiği kazançtır...
Fark: Çıkarma işleminin sonucudur...
Fonksiyon: Çıkış kümesinin her elemanına, en çok bir görüntü eşlik ettiren bağıntıdır...

-G-

G Bileşke F Fonksiyonu: f : A --> B ve g : B --> C birer fonksiyon olmak üzere, A dan C ye (gof)(x) = g( f(x) ) kuralı ile belirlenen fonksiyondur...


Genişlik: Dikdörtgen veya dikdörtgenler prizmasında boyutlardan biridir...
Gerektirme: Totoloji olan şartlı önermedir...
Görüntü: Sayı ekseni üzerinde bir sayıya karşılık gelen noktadır...
Grup: Bir küme ve bunun üzerinde tanımlanan bir işlemin belli şartları taşımasıdır...

-H-
<FONT face="MS Sans Serif" color=darkblue size=2>
Hacim: Kapalı uzay parçasının ölçüsüdür... Bir uzay parçasında birim hacmin kaç defa olduğunu gösteren sayıdır...<FONT face="MS Sans Serif" color=darkblue size=2>


Halka: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış iki işlemin belli bazı şartları taşımasıdır...
Hektar: 100 ar veya 10000 m2 lik arazi ölçüsü birimidir...
Hektometre: 100 metrelik uzunluk ölçü birimidir...
Hipotez: p => q teoreminde p önermesidir...
Hüküm: p => q teoreminde q önermesidir...

-I-

Işın: Doğruda ayırma noktası ile bu noktanın bir yanında bulunan noktaların oluşturduğu kümedir...

-L-

Logaritma: ax = b ifadesinde x değerini bulma işlemidir..

-M-

Matematik Sistem: Bir küme ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir veya daha çok işlemden oluşan sistemdir...


Modüler Aritmetik:m>1 ve m doğal sayılar kümesinin bir elemanı olarak, tamsayıların m ile bölümünden kalan sınıfları ile yapılan aritmetiktir...
Mutlak Değer: x reel sayılar kümesinin bir elemanı olarak, sayı doğrusunda x e karşılık gelen noktanın başlangıç noktasına uzaklığı, x in mutlak değeridir... | x | olarak gösterilir...-N-

Nesne: "Kişi" ya da "Kimse" ile anlatılan varlıkların dışında kalan ağırlığı, kütlesi olan her türlü varlıklardır...


Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır...
Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özelliktir...
Nokta: İki doğrunun kesiştiği yerde bulunan çok küçük boyutlu uzay öğesidir..
O

Ondalık kesirler : Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, …) kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek : 17,615

Oran : a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir.

Ö


Özalt küme : Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin özalt kümeleri denir.

Özalt küme sayısı : Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, özalt küme sayısı = 2n - 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur.

-P-


Paralel kenar : Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgene paralelkenar denir. Yamuğun bütün özelliklerini taşır. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Ardışık iki açının ölçüleri toplamı 180 dir. Köşegenler birbirini ortalar. Paralel kenarın alanı bir kenarı ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir.

Permütasyon : Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine “bir permütasyon” denir.

Pisagor bağıntısı : Bir dik üçgende dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

Pozitif Doğal Sayılar : Bakınız: Sayma sayıları.

Pozitif Tam Sayılar : Z = {1, 2, 3, ….} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir.

-R-


Rakam : Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir.

Rasyonel Sayılar : a, b birer tam sayı ve b≠ 0 olmak üzere; a / b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir.

Reel ( Gerçel) Sayılar : Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye denir. Reel sayılar kümesi : R = Q  Qı şeklinde ifade edilebilir.

-S-


Sapma : Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur.

Sayı : Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere denir.

Sayı değeri : Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek : 1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4’tür.

Sayma Sayıları : N+ = {1,2,3,4, …} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir.

-Ş-
-T-


Tam açı : Ölçüsü 360 olan açıdır.

Tam Sayılar : Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….} kümesine tam sayılar kümesi denir.

Tam sayılı kesir : Sıfır hariç bir tam sayı ve basit kesir ile birlikte yazılan kesir sayılarına tam sayılı kesir denir. Örnek : -3. 1/5, 5. 8/15

Teğet : Çemberle bir noktası ortak olan doğrulara teğet denir. Bir çemberde teğet, değme noktasından geçen yarıçapa diktir.

Tek sayı : 2n – 1 genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tam sayılara tek sayı denir. Tek sayılar kümesi : T = {…,-5,-3,-1,1,3,5,…} şeklinde gösterilir.

Ters açılar : Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir. Komşu iki ter açının toplamı 180 dir.

Ters orantı : Orantılı iki ifadeden biri artarken diğeri azalıyor, biri azalırken diğeri artıyorsa bu iki ifade ters orantılıdır.

Tümler açılar : Ölçüleri toplamı 90 olan komşu açılara tümler açılar denir.

-U-
-Ü-


Üçgen : A, B, C ; üçü birden doğrusal olmayan üç farklı nokta olmak üzere, [AB], [AC] ve [BC] doğru parçalarının birleşimine ABC üçgeni denir.

Üçgenin alanı : Herhangi bir üçgenin alanı, tabanı olarak alınan bir kenarın uzunluğu ile bu tabana ait yükseklik uzunluğu çarpımının yarısına eşittir.

Üs : a bir reel sayı, n bir pozitif tam sayı olmak üzere; n tane a sayısının çarpımı an dir. an ifadesindeki a ya taban, n ye kuvvet (üs) denir.

-V-


Vektör : Doğrultuları, yönleri ve boyları aynı olan yönlü doğru parçalarının kümesine, düzlemde bir vektör denir.

-Y-


Yamuk : Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Paralel kenarlarla bir yan kenarın oluşturduğu iki açının toplamı 180 dir.

Yarı doğru : Bakınız : Işın.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://xezal.forumakers.com
 
matematik sözlüğü
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 6.sınıf Matematik Görüntülü konu anlatımları(H.BURDA)
» Kelime Oyunu - Matematik Köyü
» Mod, medyan
» Denklem Kurma ve Problem Çözümü
» Açık Lise Biyoloji Kitapları

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Paylaşımın tek adresi :: Eğitim :: Ödevler/Tezler/Projeler :: Matematik-
Buraya geçin: